Prijava

PALAC

DOBIJA SE ZA: 1 odabran iz kategorije
OMOGUĆAVA: Pun pristup groblju definicija

ZNAČKA

DOBIJA SE ZA: 5 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Sajt bez reklama

MEDALJA

DOBIJA SE ZA: 10 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Izbor boje na četu

ORDEN

DOBIJA SE ZA: 15 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: GIF za avatar

PEHAR

DOBIJA SE ZA: 20 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Snajper mod

KRUNA

DOBIJA SE ZA: 25 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Promenu nadimka