Prijava · Registracija
Palac

PALAC

DOBIJA SE ZA: 1 odabran iz kategorije
OMOGUĆAVA: Pun pristup groblju definicija.

Znacka

ZNAČKA

DOBIJA SE ZA: 5 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Sajt bez reklama.

Medalja

MEDALJA

DOBIJA SE ZA: 10 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Izbor boje na četu.

Orden

ORDEN

DOBIJA SE ZA: 15 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: GIF za avatar

Pehar

PEHAR

DOBIJA SE ZA: 20 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Bolje mišljenje o sebi.

Kruna

KRUNA

DOBIJA SE ZA: 25 odabranih iz kategorije
OMOGUĆAVA: Promenu nadimka.