Prijava
   

Avganistanska sponzoruša

Ne gleda kakav je muškarac sa kojim izlazi, već kakvog magarca jaše.