Prijava
  1.    

    ažurno

    revno + pravovremeno

    Dama je jako ažurna u obavljanju svojih dužnosti.