Prijava
 1.    

  Baki B3 - osvrt na pjesmu "Pazi"

  Filozofska, filološka i umjetnička rasprava o poeziji Bakija Bi-trija, te o njenom uticaju na moderno društvo

  "Pazi, da te neko ne nagazi..." (h2)
  Umjetnik koristi ovu gnomsku misao na početku kako bi slušaoca upoznao sa snagom koja se prožima kroz cijelu pjesmu. Analogno tome, muzika je upravo takva kakva treba da bude: transcedentna, intenzivna, subverzivna, ali ujedno i vrlo bliska slušaocu.

  "Pazi, opet su šmekeri na snazi
  Pazi, jaguar crni prolazi..."
  Ovi stihovi se nadovezuju na prethodne uz nenadmašnu upotrebu anafore, rijetko prisutnu u savremenoj srpskoj poeziji. Dobro izvajanim stihovima slušalac se upućuje na promjene koje su zadesile srpsko društvo na početku XXI vijeka.
  Istaknuti leksikograf Ljubo Mićunović definiše šmekera kao njemački izraz za "kicoša, snalažljivka, nekoga ko trči za zadovoljstvima". Baki Bi-tri odlazi još dalje i doslovno se poigrava sa ovim žargonskim izrazom koji je u širokoj upotrebi kod današnje omladine. Crni jaguar, kao simbol surovosti, predstavlja opasnosti s kojima se susrećemo u modernom društvu.

  "Pazi da te neko ne nagazi
  Pazi, za noć će neko da te zgazi..."
  Opet pjesnik upotrebljava stih "Pazi da te neko ne nagazi", osnovni motiv koji prati slušaoca kroz cijelu pjesmu poput odjeka, odražavajući genijalnost autora.
  U ovim stihovima nazire se Bakijeva životna filozofija. Ta filozofija izražena je u pjesnikovoj opreznosti i stalnom strahu od nepoznatog. U mnogim drugim njegovim djelima mogu se vidjeti bizarni prikazi tog straha koji prevazilazi granice ljudskih mogućnosti shvatanja.

  "Pazi, kroz glavu sve mi prolazi..." (h2)
  Kroz ovu veličanstvenu misao Baki nam govori o fiziološkim osnovima njegovog čistog intelekta. Može se reći da se Baki ovdje osvrće na osobine romantičarskih pjesnika, izražavajući nezadovoljstvo društvenim ustrojstvom i nedovoljnu iskorištenost njegovih intelektualnih potencijala.

  "Ko visoko leti nisko pada
  Znaš da sam ti ja poslednja nada."
  "Ko visoko leti nisko pada", čuvena izreka koju je zapisao veliki srpski sakupljač narodnih umotvorina i filolog Vuk Stefanović Karadžić upotrebljena je na vrlo groteskan način. U drugom stihu pojavljuju se ljubavni elementi koji kod slušaoca treba da izazovu neku vrstu očaja, koji treba da podstakne razvoj one misaone poruke koju ovaj veliki muzičar svojim radom emituje.

  "...zbog jednog zadovoljstva ti ne kvari
  ove među nama lepe stvari."
  Ovdje se izražava moralna suština djela. Čovjek, zbog sitnih zadovoljstava ne pronalazi duhovni smisao i postaje sam sebi prepreka u daljem intelektualnom razvoju.

  "Pazi da te neko ne nagazi
  Pazi, jer to je sve što sada tražim."
  U posljednjim stihovima Baki Bi-tri moli svoje slušaoce da usvoje neke od njegovih poruka i krenu putem dobra, slijedeći vrline koje su suštastvene. Ovim stihovima on izražava značenje cjelokupnog njegovog dotadašnjeg rada na tako veličanstven način, svojstven svim velikim umjetnicima.
  Glavna poruka njegovog ostvarenja je da ljudi treba da slave život, a preziru smrt i uživaju u bivstvovanju.

  Stil Bakija Bi-trija predstavlja sponu između stihova najvećih i najrječitijih srpskih liričara, poput Laze Kostića i najdubljih filozofskih misli prisutnih kod P.P. Njegoša.

  Baki Bi-tri služi se velikom Njegoševom mišlju:
  "Čašu meda jošt niko ne popi,
  što je čašom žuči ne zagrči;
  čaša žuči ište čašu meda,
  smiješane najlakše se piju."
  ...i pridaje joj jedno sasvim novo značenje. Za njega med predstavlja čistu parnasističku poeziju, a žuč neiskvarenu budističku filozofiju.

  Zaključujemo raspravu tvrdnjom da je Baki Bi-tri obilježio čitavu jednu epohu u književnom stvaralaštvu našeg naroda.