Prijava
   

Boldovan

Pojačanog vizuelnog obima, debeljuškasto debeo-nekad pravi true type, a onda je krenuo da provodi sate, dane i godine pred kompom.

Komentari

Vremenom mu kičma učini ustupak, navrne ga prema napred, i od njega ispadne i "italic".