Prijava
   

brak

Definicije braka po kategorijama:

- Crkvena: Brak je religijski čin, u kojem dobivamo jednog razapetog više i jednu djevicu manje.
- Pravna: Brak je doživotna robija u kojoj osuđeni može biti oslobođen samo zbog lošeg vladanja.
- Životna: Nijedna žena ne dobije ono čemu se nada, nijedan muškarac se ne nada onome što dobija.
- Matematička: Suma gnjavaže, oduzimanje slobode, množenje odgovornosti, dijeljenje love.
- Vojna: Jedini rat u kojem spavamo s neprijateljem.
- Filozofska: Brak je mjesto gdje se uzajamno dijele i rješavaju problemi, koje, doduše, ne bismo ni imali da nismo oženjeni.

Komentari