Prijava
   

Brate

Ko, šta brate
Koga, čega brate
Kome, čemu brate
Koga, šta brate
Hej brate
S kim, s čim brate
O kome, o čemu brate

Ne menjajte nikad brate, brate!
Brate, nema potrebe.

Komentari