Prijava
   

BREGOVANJE

Sklepanje pesama od nekoliko tuđih kompozicija, bez potpisivanja pravih autora.

Opus Gorana Bregovića