Prijava
   

burzuj

Osoba iz aristokratske porodice.
Ali to su uglavnom sabani sa puno love.
Izraz burzujcic se koristi ida se ponizi dete burzuja i ukaze da je mali feget.