Prijava
   

Čarapa

Glavno seksualno pomagalo pubertetlija širom sveta.

:Sine zašto ti je ovako ukrućena čarapa, možeš nekom glavu da polomiš?