Prijava
   

Čibe!

Uzvik. Kaže se dosadnom keru ili osobi sa kojom imamo takav odnos. Ima značenje da treba da odstupi i prepusti nas našim razmišljanjima ili poslu.
Ne treba ga zameniti sa uzvikom "Marš!",kada treba imati spremno i sredstvo prisile.

Čibe BRE!!!

Komentari

Турцизам. Не припада сленгу.