Prijava
   

Ciganski prelaz

Dijagonalni prelaz preko puta 15-20 metara pre prešačkog.
Ovaj prelaz započeli su cigani koji skupljaju kartone.

- Šomi, pobeže nam bus!
- Neće! Kreni ciganski prelaz! Stižemo!