Prijava
  1.    

    cigar u čakširama

    Filter cigarete, danas standard, nekad privilegija.
    Ime dobile po boji filtera koji je ličio na pantalone, čakšire.