Prijava
   

Cinguljati

Izraz koji je sinonom za svirati, a odnosi se na žićane instrumente.
Recimo "Cingulja u tamburu"
ili: "Cingulja u begeš (kontrabas)"

A inače se može i upotrebiti za sve učestale pokrete jednom rukom koji su kratki, ponavljaju se i proizvode neki zvuk.

Profesor: Prekini više cinguljati tu hemijsku olovku!!!!
Ja: Dobro onda cinguljaću je manje...