Prijava
  1.    

    Ćošni se

    Zašenkaj se, mrdni se na tam malo.

    Aloo čobane, ćošni se malko ulevo, nije ti tatko vlasnik na cel ulicu pa da mi se širiš tu.