Prijava
   

Crno Bela Fotografija

Sama po sebi umetnicka, bez obzira na formu, kompoziciju i procenat vidljivosti pičke.

Komentari

Tako je, noze! Zivela umetnos'!