Prijava
  1.    

    Čuj mene

    Učestala fraza koju koriste ljudi kada slučajno, ili ponekad namjerno, pogreše u izgovoru neke riječi.

    Nema priloga ovog puta, čuj mene priloga, primjera.