Prijava
   

Čuj mene

Učestala fraza koju koriste ljudi kada slučajno, ili ponekad namjerno, pogreše u izgovoru neke riječi.

Nema priloga ovog puta, čuj mene priloga, primjera.

Komentari