Prijava
   

Čuli ste vesti

Za krštene i pismene: amin.
Slično: Govorio je gospodar.

Spiker Radio Beograda: "Čuli ste vesti".
Sledi napeta tišina, koju probija blago zujanje ultrakratkih talasa.
Potom: Sumanuta frulica Bore Dugića.
Drugi spiker RB: "Dobar dan! Stigao je Karavan!".