Prijava
 1.    

  Da ne širim priču

  Ljudi koji govore ovakve stvari obično prošire priču preko svake granice podnošljivog. Skloni su beskrajnim ali sasvim nepotrebnim digresijama koje su u stanju da svakog sagovornika bace u očaj.

  Profesor: Moram još samo na brzinu da vam ispričam nešto u postupku proizvodnje vode u farmaceutskoj industriji jer nećemo stići sve na sledećem času.
  Ja: Profesore za 5 minuta imamo drugo predavanje.
  Profesor: Ne brinite, neću dugo stižemo sve. Dakle, postupak proizvodnje farmaceutske vode zasniva se na... E da, ko će da mi kaže koliko procenata Zemljine površine pokriva voda?
  mrtva tišina
  Profesor: Pa vi ne znate osnovne stvari! Da ne širim priču, voda je hemijsko jedinjenje kiseonika i vodonika...