Prijava
  1.    

    Dežurni Turčin

    Osoba muškog pola sa prebavalištem u regionu poznatom kao Bliski Istok, ili bar poreklom sa njega. Svaka ženska drži jednu ovakvu jedinku na Fejsbuku, da bi imao iko u životu da joj govori kako je lepa, dok ovakva jedinka zauzvrat ima priliku da svršava na prizor ženskog kolena, pošto joj je isti oduzet u stvarnom životu zahvaljujući prilikama kulturološke prirode.