Prijava
 1.    

  Diverzifikacija

  Jedno od najstarijih prirodnih zakona, direktno implementiranih u bankarski sistem!
  Naime, pravilo je u prirodi, da npr. što više riba jaja položi, veće su šanse da će se mladi izleći, jer ne mogu baš svi biti pojedeni!
  U bankarstvu se priča svodi na sledeće: ogromna svota novca se zameni za hartije od vrednosti, i akcije raznih preduzeća, jer je pravilo da ako poseduješ akcije što više preduzeća, veće su šanse da ćeš prebroditi neku finansijsku krizu, jer, logično ne mogu sva preduzeća da propadnu...

  P.S. Pravilo ne važi za Srbiju, gde SVA preduzeća MOGU da propadnu (kao da već nisu!?).