Prijava
 1.    

  Dosta prost dokaz

  Izraz koji koriste profesori da bi te još više ubili u pojam i povećali šanse tvog odustajanja od tog fakulteta.

  PMF Matematička analiza - predavanja
  -Dakle, sledeća teorema koju ćemo raditi je Lagranžova teorema srednjih vrijednosti diferencijalnog računa(o konačnom priraštaju).

  Ako je funkcija f(x) neprekidna, diferencijalna itd, itd... na segmentu a,b onda postoji tačka c iz intervala a,b tako da:
  (niz formula)...

  E sad, dokaz je tu dosta prost. Naime, primjenom Košijeve teoreme o konačnom priraštaju na funkcije f(x) i g(x)=x i segment a,b dobijamo tvrđenje Lagranžove teoreme.
  Naravno, ako vam dođe ovo pitanje na završnom ispitu moraćete da dokažete i Košijevu teoremu...