Prijava
   

Drug

Svaka muška osoba koju sretneš na ulici u periodu od 1943. do 1992.