Prijava
   

Držač

Onaj koji ga drži nekome dok ovaj obavlja kratku nuždu. Obično se držačem nazivaju osobe koje se motaju s nekim bez ikakve potrebe.

-Što ga ovaj prati svuda?
-Mora da mu je on držač.