Prijava
  1.    

    Duh birfesta

    Alkoholna isparenja u neposrednoj blizini četiri alkosa u četiri popodne koji sede ispred prodavnice u bilo kom delu grada i piju pivo, a sve na prvi dan birfesta.