Prijava
   

Dulići uveoci

Zmaj Jova napisao Đuliće i Đuliće uveoke.
Doktor Dulić za šta se uhvati , sve uvene.
Sad je u toku akcija " Opljačkajmo Srbiju "