Prijava
   

Dulje

Popularna igra sličicama gde se sa neke površine jednim prstom guraju sličice, ko prvi pogodi neku drugu sličicu kupi sve.