Prijava
   

Dvamar

Kad pukneš nekom dva brza, povezana, onako iz zgloba.

(videti sliku)

- Bako, dve hiljade jedanaesta će biti mnogo bolja od
prethodne godine, prosperitetna, zabeležili smo privredni ra...

- A'e bre ćuti Tadiće, sa' ću ti priuštim jedan dvamar ovde pred svima!