Prijava
  1.    

    Eo ga ovaj

    Kućno ime svakog političara koji se pojavi na televiziji. Ime i opcionalno prezime Stručnjak.