Prijava
   

Fašista

Svaki politički neistomisljenik.

Komentari