Prijava
   

Fiber optički kabl

Glavni osumnjičeni kad ne radi fiksni telefon.