Prijava

U dvorištu sam za ogradu postavio prute,
Santa Maria della Salute

Điha, điha četri noge - sve četiri krute...
Santa Maria della Salute!