Prijava

Umem sa rečima. Ne umem sa ljudima.
Ni ljudi ni reči ne umeju sa mnom.

#502
+6421
169
definicija