Prijava

Umem sa rečima. Ne umem sa ljudima.
Ni ljudi ni reči ne umeju sa mnom.

#504
+6368
170
definicija