Prijava

Umem sa rečima. Ne umem sa ljudima.
Ni ljudi ni reči ne umeju sa mnom.

#505
+6371
169
definicija