Prijava

ima moj komša, i razume se dosta u njih
vodi ih redovno i na takmičenja i na druženja

Jednom sam jeo neko konjsko meso, to teško za stomak u pičku materinu.