Prijava

glup si ko i prije

nedostaje jedan gde drži tebe i šanu zajedno

jerti nedostaje šana, žajke?

Znao sam da se nisi ubio lazljivce mali

Žajk, je li ti vodiš onu stranicu Shrdjan? Ne verujem da postoje 2 čoveka onakvog senzibiliteta