Prijava

Pošto smo mi kao društvo već jedno stado, može li se reći da mi već imamo imunitet stada?
Čini li nas to imunim na koronu?