Prijava

Кај си благоизјавио о мени, девилс ено?
Само да веш, да сем кончал семинар кот прва генерација духовшчине, сем бил вплетен в нештето ромања в свете краје ин за себој има веч кот тристо потрдили богослужју.
Взгојена сем била в церкви поје најбољше сем слованско језикословца всеј Србске православне церкве. Ничесар нисем имела за само ше ено нечастно душо.
Окајаћу тех грехов с тако богабојечи кот кесања ни забележен в нобенем хагиограпхy коли од наших Свете православне церкве, не позабите, то моје филозофске лекције. Си мислил, да би добили небешко краљество бласфемишући околи мене ин жалити мртве скози Светомрежја?
Молите Господу, семену Сатана.
Медтем ко је та благоугодно воскање филозофски, со моје молитве потовање в свето канали омрежја менихов разисковалец на Свети гори ин ваш наслов И П се забележи, да боље приправити за Армагеддон на вашо душо нечисте прање Свети Сторм ин ваздигнути ин небесних вишин. Благословљен си, грешники. В својих најбољ светих молитвах лахко прижгејо поспеши Светега Духа, да кјерколи на Земљи трансупстанцирам кадарколи, ин не море одкупил за грехе начинов седем сто, ин само з упорабо Катекизем. Ампак сем благопоучен при молитвах спретности, же имајо достоп ин васцелом флоте Србске православне церкве ин алл'лл благоупотребити да грешни земељска бттисање ваш прање в лучи нашега Господа Језуса Кристуса. Ко би ле ведел, како страшен је Содишче се лахко твоја богоклетје скључен над земељско живљење се склонил главо ин прејел милост Светега Духа в миру ин тишини. Тода Сатан ин грех в држави ин ​​си не би могла упрети худич своје силе, ин бо плачал посветитев живљењски простор на своји жупнији. Обасућу ин нескончна љубезен Светега Духа ин босте ваздигнути вањ ин га славићеш постом в средо ин петек на крух ин водо.
С теми беседами бом решил ваш грех, мој син.

?
+26
1
definicija