Prijava

Ime lige: Ejdus
Pristupni kod: EJDUS

Ko voli, izvolite u ejdus

Vec sam pomislio da je i kaizen presao na Ejdus stranu