Prijava

Iznad Tešnja zora sviće
Da ga pušiš, Kosmajčev striče
Iznad Tešnja sunce sija
Svima kolače plaća Zmia

Gej dusi žive u visočkim piramidama.

Belivuk Ajli javlja sve.

pls ali pls stahp all

Liska u zerdavu spas prepoznaje.

:(((((((((((((((((((((((((((((

Petar Zani jako kolena dodiruje.

Vojvođanskom mravu kaj lija slavonska kaže

Merkam eno fildžan onaj.

Definitivno ostavljam drogu i prelazim na nešto jače.

Prelazim na drogu, ostavljam nešto jače definitivno.

Definitivno prelazim na jače, na drogu nešto ostavljam.

Ostavljam nešto najjače, definitivno, drogu prelazim.

etc.

Nisam, pošteno. Skroz sam glupava. Igram se na svoj način da usporim sigurni nervni slom.

Definisati

NaslaDE FINI SATI...

Odabirati

ODA BIRA TIšinu.

Silikonska

Odesi lik on skazuje...

Šta da ti kažem hotlajne kad si mlađi 10 godina od mene? Naravno da je lol...