Prijava
  1.    

    Funjarenje

    Funjarenje je podvrsta ogovaranja. Slično je olajavanju s tom razlikom što osoba koja funjari nema nikakvu korist od toga.
    Funjare su najniža vrsta ogovarača.