Prijava

Grešan i smešan pred vama stoji
pesnik što piše rime u boji,
dajem vam poljsko šareno cveće,
odsjaje moje tuge i sreće.
Ljude ne menjam, niti ih kudim,
sem srca ništa drugo ne nudim,
opsene ,varke nek drugi nude.
Ja ću da volim Boga i ljude.

#66
+33887
1343
definicija