Prijava
   

Gde su moji maniri

Ne baš preterano samokritičan osvrt na prethodno džibersko ponašanje, odnosno nedostatak manira, a u funkciji uvoda u subjektivno prihvatljivije ophođenje ili proces iskupljenja.

- Sestro mila, pošto pička?
- Jesi li normalan da tako počneš konverzaciju, niko na svetu ne govori na taj način!
- Oh, gde su moji maniri? Poštovana, jebeš li se za pare?
- Da.
--------------------------------------------------
- Oprostite, moram vam reći dok traje reklamni blok da vi uopšte ne odgovarate na moja pitanja, već neprestano pričate svoju priču.
- Pa?
- Pa... ipak sam ja respektabilan novinar, izgubiću svoju reputaciju, a vi se ljutite ako pokušam da vas prekinem.
- U pravu ste, gde su moji maniri... izvolite spisak pitanja i da rešimo to.

Komentari

Ova je moj favorit iz ovog serijala. Najbolje za kraj.