Prijava
   

Glupa soba

Studijska gluva soba nakon korišćenja od strane novokomponovanih pevača i pevačica.

Komentari

Odlično. A kada Džej Kej uđe tamo, postaje Preglupa Soba +

Treba ukombinovati gluvu sobu i crnu rupu. :)