Prijava

"Kad bi Vi znali kol'ko ja volem onu žensku stvar...a ti je gužvaš!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pišem tako da ponekad ni sam ne znam šta je pesnik hteo da kaže. Ali je rekao!

=======================================================
Ne marim da pijem! ...al' sam pijan često...

#219
+15918
768
definicija