Prijava
   

Gomila

Dobije se kada osobe suprotnog pola legnu jedna preko druge da rade radnju.

A: Je l' draga ko te to našljivio kuku mene?
B: Ma Draganče moj, u'vatio me sa Miletom na gomili.

Komentari

Ispravi ovo ''graga'', brate. Pluščina.

Pišem preko fona pa nisam video. sređeno. Hvala :-)

ова ми је безвезе, мош ти боље