Prijava
   

Gotovo

Izraz koji čujete od medicinske sestre u trenutku kada igla dodirne vašu kožu, u cilju smirivanja i ohrabrivanja.

Primjer sa ferijalne prakse:
Sestra: Evo bako da Vam damo ovu inekciju. Ispružite nogu u koljenu. (samo što je uvukla iglu) Gotovooo!
Baba: Gotovo moj kur*c.