Prijava
   

Govno da ti se prijede

Koristi se kad je i to prihvatljivije od onog šti vidiš ili čuješ u situaciji kada ne možeš da se skloniš.

Komentari