Prijava
   

Granični prelaz sa Bugarskom

Mesto gde će ćirilica najduže opstati na teritoriji zemlje.

Komentari

Možda bi pravilnije bilo sa Bugarskom. U svakom slučaju vrlo verovatno. +

slažem se sa Ckm-om
+