Prijava
  1.    

    H2O osoba

    Bezbojna osoba , bez mirisa ili neke osobene karakteristike. Bez svog mišljenja ili stava.
    Poprima oblik i sud osobe ( ili društva ) u kome se nalazi .